• Actualiteit

Welke verschillen zijn er tussen het pensioen en het lange termijnsparen?

Wie pensioensparen en lange termijnsparen combineert, betaalt het jaar daarop 1000 euro minder belastingen. Bovendien bouw je een mooi appeltje op voor de dorst. Maar wat is het verschil tussen pensioensparen en lange termijnsparen?


Er bestaat een belangrijk verschil in de maximum storting.  Wie aan pensioensparen doet, kan maximum 1260 euro storten onafhankelijk van je inkomen. Het bedrag dat je voor het lange termijnsparen fiscaal in mindering mag brengen, hangt af van je inkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro (voor 2019). Het fiscaal voordeel bedraagt 30% van dat bedrag, of maximaal 705 euro. Bij het pensioensparen bedraagt het fiscaal voordeel 30% voor de storting van 980 euro (294 euro belastingvoordeel) en 25% voor de storting van 1260 euro (315 euro belastingvoordeel). Een addertje onder het gras zijn hier de stortingen tussen 980 euro en 1260 euro. Stel dat je 1000 euro stort, dan krijg je een belastingvoordeel van 25% of 250 euro. Stel dat je 980 euro stort, dan krijg je een belastingvoordeel van 294 euro. Geef toe, echt logisch is dit niet.

Pensioensparen kan je altijd doen als je belastbare inkomsten hebt. Om fiscaal voordeel te halen uit het lange termijnsparen, moet er nog ruimte vrij zijn in je fiscale korf. Die korf bevat onder andere de belastingvermindering voor de kapitaalsaflossingen, de intresten van je lening en de premies voor de schuldsaldoverzekering voor je hypothecaire lening van je eigen woning. De wetgeving hieromtrent hangt af van gewest tot gewest.

Een ander verschil is de heffing op eindvervaldag. Op je 60e verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als het onderschreven werd vanaf 55 jaar) past de overheid in beide gevallen een anticipatieve heffing toe: die bedraagt 8% voor het pensioensparen en 10% voor het lange termijnsparen.

Er bestaat een verschil in de premietaksen. Op het pensioensparen worden er geen taksen aangerekend, op het lange termijnsparen 2%.

Pensioensparen kan je zowel via een verzekerings- als een bankformule doen. Het lange termijnsparen gebeurt enkel via een verzekeringsproduct. Wat de formules betreft kan je voor beiden kiezen tussen een tak 21-contract met gegarandeerde rente (+ eventuele winstdeelname) of het beleggingsproduct tak 23.

Om recht te hebben op een fiscaal voordeel moet het lange termijnsparen een looptijd van minstens tien jaar hebben en vóór je 65ste zijn afgesloten. In tegenstelling tot bij het pensioensparen kan je bij het lange termijnsparen na je 65ste van het fiscale voordeel blijven genieten. De pensioenspaarverzekering moet ook 10 jaar lopen en er moeten minstens 5 stortingen voor 5 verschillende jaren op het contract gebeuren.

Wil je meer weten over het pensioensparen, het lange termijn sparen of andere vormen van levensverzekeringen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Actualiteit

Geef de dieven geen vrij spel in je woning ! 19/06/2020 - De mooie dagen komen er aan en misschien trek je samen met de familie of vrienden er enkele dagen op uit. Terwijl je van huis bent, doe je er best alles aan om de dieven in je woning geen kans te geven. Lees het vervolg ...
Tuin en tuinman goed verzekerd? 07/06/2020 - Het mooie weer komt er aan,  je doet zoals velen een beroep op een kennis, een buur of een vriend om je tuin weer in orde te zetten. Tegen een kleine vergoeding en in het ‘zwart’. Maar wat als hij een ongeval heeft tijdens het tuinieren? Lees het vervolg ...
Waar mag of moet ik rijden met mijn Speed Pedelec? 30/05/2020 - Hoe meer mensen  alternatieven zoeken voor de auto,  hoe drukker het wordt op fietspaden, rijbanen en  trottoirs. Electrische fietsen, Speed Pedelecs, e-steps, segways, ….,  Weet je waar je mag en moet rijden? Wanneer je een helm moet dragen? En vanaf welke leeftijd je mag rijden? Lees het vervolg ...