• Uncategorised

Jagers zijn verplicht om zich te verzekeren 

Ben je een jager, jachtopziener of organisator van jachtpartijen, dan verplicht de wet je te verzekeren. Zonder die verzekering kan je geen jachtvergunning krijgen. Wat is een BA-jachtverzekering ?  


Als jager zit het gevaar in een klein hoekje. Zo kan je tijdens de jacht  iemand verwonden door een schot of kan je hond materiële schade of letselschade aanrichten aan derden. Als dat gebeurt kan je aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het belangrijk dat je je als jager goed laat verzekeren. De wet verplicht jagers trouwens om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De BA-jacht verzekert de schade (lichamelijke schade is gedekt tot 6.325.000 euro en materiële schade tot 375.000 euro) die je per ongeluk veroorzaakt aan anderen. Daarin is begrepen de schade tengevolge van het ongelukkig hanteren van het jachtgeweer. De schade, die wordt toegebracht door iemand aan wie je jouw wapen hebt toevertrouwd, is eveneens gedekt.

In principe zijn de ongevallen die zich tijdens een training voordoen (bv. oefenen op een schietbaan of training op kleiduiven) ook verzekerd.

De verzekering komt ook tussen in het buitenland voor zover de verzekerde voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in het betrokken land te jagen.

Jachthonden zijn mee verzekerd

De eigenaar (ook gebruiker of toezichthouder) van jachthonden is ook gedekt, wanneer hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de honden kunnen veroorzaken tijdens de jacht. Ook het oefenen, africhten en deelnemen aan wedstrijden valt hieronder.

Rechtsbijstand inbegrepen

BA-jacht voorziet als basis een dekking rechtsbijstand voor de jagers-schutters. Ze komt tussen tot een bepaald bedrag voor  strafrechtelijke verdediging indien je vervolgd wordt voor doding of verwondingen door onvoorzichtigheid. BA-jacht komt ook tussen om burgerrechtelijk verhaal  uit te oefenen tegen een aansprakelijke derde als jij of je hond gewond geraakt tijdens de jacht.

Niet alleen jagers

BA-jacht voorziet ook specifieke waarborgen voor de jachtopzieners, drijvers of directeurs/inrichters van jachtpartijen en buitenlandse gasten (voor deze laatste zijn er wel beperkingen). Hier is de dekking meestal beperkt tot het Belgische grondgebied.

Een tip: Let goed op wanneer je het geschoten wild verkoopt. Hier worden Europese regels opgelegd die de voedselveiligheid beschermen. In dit geval moet je hygiëne-voorschriften naleven. Je bent aansprakelijk als dit niet juist gebeurt.

Wil je meer weten over de jachtverzekering, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Actualiteit

Beroep doen op een onafhankelijke beleggingsspecialist heeft zijn voordelen 19/11/2020 - In volatiele beurstijden, zoals we vandaag kennen, is het belang van een belegginsspecialist groot. Het is immers moeilijk om op je eentje te beslissen of het nu het juiste moment is om te beleggen. Lees het vervolg ...
Digitaal je auto-ongeval aangeven via Crashform 08/11/2020 - Het is niet meer nodig dat je bij een auto ongeval met blikschade het Europese aanrijdingsformulier op papier invult.  Wie betrokken is bij een aanrijding kan voor de ongevalsaangifte gebruik maken van de app Crashform. Tot voor kort kon je deze toepassing slechts op één smartphone gebruiken om het ongeval aan te geven. Voortaan kunnen beide partijen elk hun smartphone gebruiken. Lees het vervolg ...
Jagers zijn verplicht om zich te verzekeren  19/10/2020 - Ben je een jager, jachtopziener of organisator van jachtpartijen, dan verplicht de wet je te verzekeren. Zonder die verzekering kan je geen jachtvergunning krijgen. Wat is een BA-jachtverzekering ?   Lees het vervolg ...